Wiki ng Drama
Advertisement

Mga detalye[]

100 Days My Prince-tvN-2018-02

100 Days My Prince

 • Pamagat: 백일의 낭군님 OST
 • Artista: Varios Artistas
 • Genre: Orihinal na Soundtrack
 • Wika: Wikang Koreano
 • Distributor: Stone Music Entertainment

Part 1[]

 • Artista: Gummy
 • Petsa ng Paglabas: Setyembre 11, 2018
  • 지워져 (Fade Away)
  • 지워져 (Fade Away) (Inst.)

Part 2[]

 • Artista: Jung Jin Young
 • Petsa ng Paglabas: Setyembre 25, 2018
  • 이 사랑을 (This Love)
  • 이 사랑을 (This Love) (Inst.)

Part 3[]

 • Artista: Chen
 • Petsa ng Paglabas: Oktubre 16, 2018
  • 벚꽃연가 (Cherry Blossom Love Song)
  • 벚꽃연가 (Cherry Blossom Love Song) (Inst.)

Part 4[]

 • Artista: SBGB
 • Petsa ng Paglabas: Oktubre 23, 2018
  • Believe
  • Believe (Inst.)

Part 5[]

 • Artista: NeighBro (네이브로)
 • Petsa ng Paglabas: Oktubre 30, 2018
  • 기억할테니까 (I Will Remember)
  • 기억할테니까 (I Will Remember) (Inst.)

Buong OST[]

 • Artista: Various Artists
 • Petsa ng Paglabas: Oktubre 31, 2018
  • 지워져 (Fade Away) - Gummy
  • 이 사랑을 (This Love) - Jung Jin Young
  • 벚꽃연가 (Cherry Blossom Love Song) - Chen
  • Believe - SBGB
  • 기억할테니까 (I Will Remember) - NeighBro (네이브로)
  • 백일의 낭군님 - Kim Joon Suk (김준석) & Jung Se Rin (정세린)
  • 잊혀지지 않는 그 사람 - Jung Se Rin (정세린)
  • 짊어져야 할 무게 - Kim Joon Suk (김준석)
  • 사라져버린 세상 - Jung Se Rin (정세린)
  • 떠오르는 단 한 사람 - Jung Se Rin (정세린)
  • 내 너와 혼인할 것이다 - Jung Se Rin (정세린)
  • 송주현 사람들 - Lee Roo Ri (이루리)
  • 꽃비 - Lee Yoon Ji (이윤지)
  • 반정 - Lee Yoon Ji (이윤지)
  • 탐욕의 칼날 - Joo In Ro (주인로)
  • 김차언 - Goo Bon Choon (구본춘)
  • 우왕좌왕 - Kim Joon Suk (김준석)
  • 돌아온 원득이 - Lee Roo Ri (이루리)
  • 아쓰남 - Noh Yoo Rim (노유림)
  • 잠행 - Noh Yoo Rim (노유림)
  • 음모 - Kim Hyun Joo (김현주)
  • 배후 - Lee Yoon Ji (이윤지)
  • 마지막 부탁 - Kim Joon Suk (김준석)
  • 벚꽃 나무 아래의 약조 - Jung Se Rin (정세린)
  • 따뜻한 기억 - Seo Ye Rin (서예린)
  • 세자 율 - Kim Joon Suk (김준석) & Jung Se Rin (정세린)
  • 사고뭉치 낭군님 - Lee Yoon Ji (이윤지)
  • 물레방앗간에서의 그 밤! - Kim Hyun Do (김현도)
  • 마지막 원녀 - Lee Roo Ri (이루리)
  • 내 안의 너를 찾아서 - Jung Se Rin (정세린)
  • 얕은 술수 - Noh Yoo Rim (노유림)
  • 가문의 원수 - Lee Roo Ri (이루리)
  • 심증 - Kim Hyun Joo (김현주)
  • 기억 소실 - Lee Roo Ri (이루리)
  • 현감과 박영감 - Noh Yoo Rim (노유림)
  • 왕세자의 명이오! - Seo Ye Rin (서예린)
  • 참담한 마음 - Lee Yoon Ji (이윤지)
  • 기억의 조각 - Lee Roo Ri (이루리)
  • 원하는 것은 가질 수 없는... - Jung Se Rin (정세린)
  • 살수 - Goo Bon Choon (구본춘)
  • 모살 - Noh Yoo Rim (노유림)
  • 비밀 - Lee Yoon Ji (이윤지)
  • 원대한 결심 - Kim Joon Suk (김준석)
  • 相思一念 (상사일념) - Jung Se Rin (정세린)
  • 계략 - Lee Yoon Ji (이윤지)
  • 기억의 실마리 - Goo Bon Choon (구본춘)
  • 백일의 추억 - Jung Se Rin (정세린)
  • 지금 나만 불편한가? - Kim Jung Wan (김정완)
  • 해결사 홍심이 - Kim Jung Wan (김정완)
  • 느낌적인 느낌 - Kim Hyun Joo (김현주)
  • 돈 잡아먹는 팔푼이 - Park Hye Min (박혜민)
  • 지우지 못해 더욱 짙어진 마음 - Lee Roo Ri (이루리)
  • 기약 없는 이별 - Noh Yoo Rim (노유림)
  • 소박한 행복 - Kim Hyun Joo (김현주)

Galerya[]

Bidyograpiya[]

Tala: Hindi lahat ng bahagi ng OST ay may opisyal na video.

Advertisement