Drama Wiki
Advertisement
Drama Wiki

Template:Drama Info

Plot

Liu Yiyang that fell in love with his girlfriend Tong Jiaqian's 8 years pregnant desperation decided to marry. But as a car-free no deposit no room 80, Tong Jiaqian’s mother looked down from the beginning of this son-in-law-to-be. After experiencing a marriage with no cars nor place to live, Liu Yiyang and Tong Jiaqian found love and marriage, when put together buy vibram five finger shoes, what will happen between the two earth-shaking changes.

Main Casting

 • Wen Zhang as Liu Yiyang
 • Yao Di as Tong Jiaqian
 • Kai Li as Tian Shuyun
 • Ding Jiali as Wu Hongxia
 • Han Tongsheng as Tong Jianye
 • Liu Tianzuo as Li Dong "Donggua"
 • Wang Yinan as Tracy
 • Ai Ru as Sun Xiaorao
 • Chen Jiaojiao as Wan Qian
 • Sun Liang as Liu Ming
 • He Shuxiaas Granny
 • Peng Guanying as Du Yi
 • Feng Jiayi as Huang Youwei
 • Cao Weiyu as Peter Wang
Advertisement